© 2012 Doğaç Müzik

Diğer Albümleri

Eser Listesi

(Eser adının üzerine tıklayarak şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz.)

1. Bahçelerde Zerdali – 05:20

Bahçelerde zerdali
(ah) Bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudakları
Şeker ezer dilleri güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı ballı yarim
Ben sana git mi dedim
Elinen gez mi dedim

(ah) Bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari güllü yar

A benim allı yarim
Yanağı ballı yarim
Ben sana git mi dedim
Elinen gez mi dedim

Söz & Müzik : Anonim (Antep)

Hüseyin Yıkıcı (Gaziantep) 07.12.1954 tarihinde Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 436

2. Edremit'in Gelini – 04:23

Edremit’in gelini
Edremit’in gelini kınalamış elini
Sarmaya doyamadım
O incecik belini
Hoştur cilvesi
Elmaslı fesi

Edremit’in bağına duman çökmüş dağına
Huriler çadır kurmuş
Cennetin ayağına

Hoştur cilvesi
Elmaslı fesi

Söz & Müzik : Anonim (Edremit)
Kaynak kişi : Şükran Kip

3. Hava Bulanıyor – 04:33

Hava bulanıyor gar mı yağacak
Sol gözüm seğriyor yar mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
İmana gel kömür gözlüm imana
Bakmıyon mu başımdaki dumana

Kurban olam kanatlısız avluya
Boyunu benzettim şıvga selviye
Gece gündüz yalvarırım Mevla’ya
Hasret kullarını kavuştur deyi

Söz & Müzik : Anonim (Şarkışla)
Kaynak kişi : Döne Arı / Medine Köseoglu
Şıvga : İnce uzun

4. Sultan Seccadesi – 03:44

Sultan seccadesin de yaymış köşeye
(amanın beyler köşeye amanın beyler köşeye)
Bir çift selam olsun nazlı Yarime
amanın beyler yarime amanın beyler yarime
Olsun olsun yar güzel olsun
Kalem kaşlı olsun olsun
Vurun da sazlara düğünler olsun

Evlerinin önü de yüksek kaldırım
(amanın beyler kaldırım amanın beyler kaldırım)
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın
(amanın beyler kaldırın amanın beyler kaldırın)

Olsun olsun yar güzel olsun
Kalem kaşlı olsun olsun
Vurun da sazlara düğünler olsun

Söz & Müzik : Anonim (Eskişehir)
Kaynak kişi : Mustafa Hoşsu / Alaattin Seçgel

Mustafa Hoşsu (Eskişehir) Kaynağa ek olarak Alaaddin Seçgel belirtiliyor. 22.06.1948 tarihinde Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 821

5. Gönül Yari Bulmayınca – 03:49

Gönül yari bulmayınca
Muradını almayınca
O yar benim olmayınca
Gülemem gülemem
Ben o yarsız olamam
Gözyaşlarım seller gibi
Yandı bağrım çöller gibi
Susuz kalmış güller gibi
Solamam solamam
Ben o yarsız olamam

Yar gönlümü bilmeyince
Garip yüzüm gülmeyince
Yar canımı almayınca
Ölemem ölemem
Ben o yarsız ölemem

Söz & Müzik : Neşet Ertaş (Kalan Publishing)

6. Fuzuli Kantatası – 05:35

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?
1. Cefâ : İnsan ruhuna yapılan kötülük. Maddi bir kötülük söz konusu değildir.
2. Şem : Mum
3. Felek: Dünyanın katmanları

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?
1. Bîmâr : Hasta ( Manevi hasta, aşk hastası )

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?
1. Pinhân : Gizli, saklı
2. Kıl Rûşen : Belli etmek
3. Bi-vefâ : Sevgisinde bağlı olmayan

Şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,
Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?
1. Şeb-i Hicran : Ayrılık Gecesi
2. Çeşm-i Giryân :Ağlayan Gözler
3. Efgân : Feryat

Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?
1. Gül-i Ruhsar : Gül yanak
2. Fasl-ı Gül : Gül Çağı , Efendimiz (s.as)’ in çağı

Değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.
Bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?
1.Mâil : Meyil
2. Zâil : Darmadağın
3. Ta’n Eylemek : Ayıplamak
4.Gâfil : Çevresindeki Gerçekleri Görmeyen

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?
1. Rind : Şâir
2. Şeydâ : Bülbülün şakımaya başladıktan sonra boğulacak hâle kadar gelmiş durumu. (şeydâlanmak)
3. Rüsvâ: Ayıplanacak durumda olan, saygınlığını yitiren

Söz : Fuzulî
Müzik : Cihangir Cihangirov

7. Topal Eşşek – 03:58

Büyükler haklıdır calış demekle
Yaşanmaz ki hırka yavan ekmekle
Çalıştık biz boşa bunca emekle
Ey dünya ağır ol azıcık bekle
Katıldık kervana topal eşsekle
Çüş yavrum çüş, çatlama bekle
Katıldık kervana topal eşsekle

Atom, gaz, benzin neyimize gerek
Kokar yakıtımız mis gibi tezek
Akıntıya karsı çekeriz kürek

Neyimiz noksandır bizim dünyadan
Yağı amerika’dan, un almanya’dan
Eşşeği boyadık bizim boyadan

Söz : Aziz Nesin
Müzik : Erenler İkilisi

8. Şu Karşıki Dağda – 04:31

Şu karşıki dağda kar var duman yok
Benim sevdiceğimde din var iman yok
Vardım baktım nazlı yarim evde yok
Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum

Şu karşıki dağda titrer dallar
Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller
Kader kısmet böyleyimiş ne yapsın eller

Ver benim sazım efendim ben gider oldum
Süremedim lavantayı konsola koydum

Söz & Müzik : Anonim (Hatay)
Kaynak kişi : Emel Akçay / Halide Alkan

9. Eller Bizi Görmeden – 04:46

Eller bizi biz elleri görmeden
Gel burdan gidelim kalk deli gönül
Dostlar kafamıza çorap örmeden
Gel burdan…
İnsanlar sıfıra inmiş eyleşir
Eşek arıları balda beyleşir
Şimdi diken diller batar soyleşir
Gel burdan…

Gönül senden sana giden yol nerde
Gözün varmış güya gören kul nerde
Devran baba düşmüş kara bir derde (kalmış ara bir yerde)
Gel burdan…

Bağrında mumları yak deli gönül
Arada sözüme bak deli gönül
Nasıl anlaşayım ah deli gönül
Ah deli gönül vah deli gönül

Söz & Müzik : Devran Baba

10. Karakaş Boyanır Mı – 03:59

Karakaş boyanır mı
Öpsem yar uyanır mı
Sen orada ben burada buna can dayanır mı
Karanfil eker misin
Balınan şeker misin
Meramın sevmek değil
Kuru dil döker misin

Karşıdan geç göreyim
Topludan gül vereyim
Sende dudak bende yüz
Sen işte ben vereyim

Haydi sevdiğim haydi
Gözlerin beni baydı
Elin nazlı yarine
Nasıl diyelim haydi

Söz & Müzik :
Anonim (Çorum)

11. Teyyaremi Uçurdum – 05:01

Teyyaremi uçurdum
Yeşil dağa düşürdüm
Yeşil dağa varınca
Ben aklımı şaşırdım
Teyyaremin kanadı
Kanlar yere damladı
Kanlar yere damlayınca
Hep anneler ağladı

Yeşil dağın taşları
Ötüşüyor kuşları
Kan içinde çürüdü
Yüzbaşının saçları

Teyyareler kalkıyor
Annem göğe bakiyor
Bakma annem göklere
Oğlun dağda yatıyor

Söz & Müzik : Anonim (Kütahya)

12. Üç Bin Yılına Selam – 03:23

Üç bin yılına selam
Üzerinde duran bütün canlıdan
Selam söyle dünya üçbin yılına
Renk, ırk, fistan, pantol, kara donludan
Selam söyle dünya üçbin yılına
İki bin yılından size seslendik
Türkülerimizle düm tek eslendik
Sizi bilmem ama biz zor beslendik
Selam söyle dünya üçbin yılına

Nuh tufanında gemimiz oldu
Hayyam sofrasında demimiz oldu
Tüm yarınlar gitti dünümüz oldu
Selam söyle dünya üçbin yılına

Biz de sizin gibi gezdik alemde
Hak cemalin seyreyledik ademde
Aman ha unutma bizi Her demde
Selam söyle dünya üçbin yılına

Senin olsun malın mülkün sarayın
Hiç kimseye hayrı yoktur paranın
Gönlünüzde devran baba arayın
Selam söyle dünya üçbin yılına

Söz & Müzik : Devran Baba

13. Ülger Doğmasın – 04:51

Ben bu yaylaları yaylayamadım
Suları soğuktur da boylayamadım
(Ülger doğmasın sabah olmasın)
Güzelin gönlünü eyleyemedim
Guruya gaderim de yardan ayrıldım
(Elin garezi ayırdı bizi)
Garezin böylesi düşman başına
Zehir kattı ekmeğime aşıma
(Elin garezi ayırdı bizi)
N’olur dertli yazın mezar taşıma
Kör ola kaderim yardan ayrıldım
Elin garezi ayırdı bizi
(Ülger doğmasın sebep olmasın)

Söz & Müzik : Anonim (Arguvan)

Arguvan, Akveren Köyü’ne aittir. Muharrem Temiz tarafından derlenmiştir. Kaynağa ek olarak Hurşit Arı verilmektedir.

14. Sen Elin Ben Elin – 04:51

Giderim ben bu ellerden
Sen elin ben elin olduktan sonra
Kalmadı farkım küllerden
Sen elin ben elin olduktan sonra
Hatıraları yakarım alırım basımı giderim burdan
Sen elin ben elin olduktan sonra

Giderim bir daha dönmem
Sen elin ben elin olduktan sonra
İsmini gayri hiç anmam
Sen elin ben elin olduktan sonra

Söz & Müzik :
Yavuz Top (Dervişi)

15. Kediyi Koydum Torbaya – 03:16

Kediyi koydum torbaya
Başını soktu çorbaya
Döverim olmaz terbiye
Ali babanın koca kedisi
Kaşlarda gezer sürüsü
Eve de gelmez birisi

Söz & Müzik : Anonim (Trakya)

Albüm kapağından...

Doludan içmek doldurmaktır doluyu
En güzel ezgileri bülbüllerden dinlemek.
Doludan içmek
yıldırımlardan yorgan yapıp
şimşeklerle aydınlanmak
Doludan içmek
hiç almadığın bir nefesi hissetmek.
Doludan içmek doğmaktır yeniden
Sabaha
Hiç duymadığın türküleri bilmek ve
umuda selam göndermektir
Özgür
Kaç kez semah dönüp bulıtlarda
Ağıtlığınca yağmaktır özüne…
{ }.

Künye

Yapımcı : Hüseyin Turan – Doğaç Müzik
Dağıtım : Esen Müzik
Yapım Koordinatörü : Hakan Kasapoğlu
Yönetmen & Aranjör : Mehmethan Dişbudak
Stüdyo : Stüdyo SM
Mix & Mastering : Mehmethan Dişbudak
Kayıt : Fırat Özbaylar & Ebubekir Çağın
Grafik Tasarım : Cihan Erel
Fotoğraf : Zeynel Abidin Ağgül
Baskı : FRS

Müzisyenler

Düzenleme : Mehmethan Dişbudak (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), Fırat Özbaylar (1, 4), Rustam Mahmudov (6), Zeynel Demir (9, 10, 12), Sinan Ayyıldız (11, 13)
Davul : Bülent Ay (1, 4, 7)
Perküsyon : Mehmet Akatay (1, 4, 15), Ömer Arslan (2, 5, 8, 10, 11), Mehmethan Dişbudak (3, 12, 14)
Bağlama : Erol Parlak (2, 5), Zeynel Demir (3, 9, 10, 12), Güray Hafiftaş (7, 11), İsmail Derker (8, 11), Sinan Ayyıldız (11, 13)
Bas Gitar : Mehmethan Dişbudak (1, 4, 7, 12), İsmail Soyberk (2, 3, 5, 8, 14)
Elektrik Gitar : Mehmethan Dişbudak (1, 4, 7, 12)
Klasik Gitar : Erdem Sökmen (2, 3, 5, 8, 14)
Ud : Ali Yılmaz (14)
Klavyeler : Fırat Özbaylar (1, 4, 7, 8, 14), Rustam Mahmudov (3, 13)
Brass Grubu : Göksun Çavdar (1, 4, 15), Tevfik Kulak (1, 4, 15), Hasan Gözetlik (1, 4, 15)
Yaylılar : Sendur Güzelel (2, 3, 6, 8), Yaşar Okyay (2, 3, 6, 8), Adnan Karaduman (2, 3, 6), Kadir Okyay (2, 3, 6, 8), İsmet Okyay (2, 3, 6, 8)
Çello : Timur Atasever (1, 2, 5, 6, 14)
Cümbüş : Ali Yılmaz (1, 4)
Tarcüş : Ali Yılmaz (1, 6)
Obua : Sezai Kocabıyık (2, 5)
Ney : Eyüp Hamiş (5, 14)
Yan Flüt : Serdar Kastelli (2, 13)
Saksafon : Göksun Çavdar (4)
Kaval : Serdar Kastelli (7, 10, 13), Eyüp Hamiş (9, 14)
Zurna : Halil Çokyürekli (8)
Sipsi : Halil Çokyürekli (15)
Trombon : Hasan Gözetlik (6, 15)
Kemança : Göktuğ Çelik (2, 6, 8)
Kemane : Özgür Çelik (10)
Koro : Öznur Korkmaz (1, 4, 6, 7, 10, 12, 15), Buse Katılmış (1, 4, 6, 7, 10, 12, 15), Özgür Korkmaz (1, 4, 6, 7, 10, 12, 15), Erkan Tekci (1, 4, 6, 7, 10, 12, 15)

Diğer Albümleri