© 2024 Doğaç Müzik

Diğer Albümleri

Cevlan, Anadolu’nun kadim kültüründen beslenen ve aynı kültürün motifleriyle bezeli bir albüm!

İçinde yöreleri işleyen ezgisel yapısı, halk manileri, Karacaoğlan deyişleri, ağıt, deyiş ve güzelleme barındıran sözlerle halk edebiyatına da selam duruyor.

Doğaç Müzik etiketiyle yayınlanan Cevlan on şarkıdan oluşuyor.

Cevlan için Hüseyin Turan;
‘’Zamanın ruhunun tersine üreterek var olmak ve biriktirdiklerimle Anadolu kültürüne bir hizmet olmasını istediğim ve kendimi ifade edebildiğim bir çalışmadır’’ diyor.

Anadolu müziğinin gönüllü işçisi, dinleyenlerini doludizgin ama dingin bir yolculuğa çıkarıyor, varmaya değil kaybolmaya davet ediyor.

Eser Listesi

(Eser adının üzerine tıklayarak şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz.)

1. Güzel Bezenip Gezersin

Güzel bezenip gezersin
Humadan gölge süzersin
İnci mercan hikmetisin
Gamzen yusuf kuyusu mu

Kaşlarından oklar yağar
Kirpikler nergise değer
Sümbüller yeniden biter
Mah yüzün gün doğuşu mu

Sabrım kalmadı doğrusu
Terkettim arı namusu
Köşkün yakut misk kokusu
Sinen canan gıdası mı

Şeker şerbettir dillerin
Cennet-i ala gözlerin
Gül yanağın bal dudağın
Gönül’e aşk badesi mi

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Kopuz: Zeynel Demir
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Akustik Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Kemanlar: Erkan Özkan, Yusuf Dursun
Duduk: Erdi Arslan

2. Sırmalı Saçın (Azeri)

Karşıda var kalaycılar
Binmiş de atın kamçılar
Dediler ki yarin gelmiş
Hani ya ya yalancılar

Sırmalı saçın
Beliğine ay balam
Ay balam diyen
Dillerine can kurban (Hüseyin Turan)

Altın tastadır kaşığı
İnce belinde kuşağı
Kara geceler ışıtır
Ala gözlerinin ışığı (Hüseyin Turan)

Sıyrıldım düştüm yamaçtan
Pabucum delindi taştan
Seni de zalımın kızı
Çıkardın ya beni baştan

Söz: Anonim (1. ve 3. kıta kaynak kişi; Fadime Coşkun)
2. Kıta Söz ve Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Sezgin Yaman
Kemane: Sezgin Yaman
Piyano, Akordion: Rustam Mahmudov
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Flüt: Erdi Arslan
Akustik, Klasik Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak

3. Dağlarında Rüzgar (Zeybek)

Dağlarında rüzgar başıma vurur
Efem ovaya selam durur
Nazlı da yarin
hasretliği de
Yüreğime dert olur

Kalkalım da efem
durmayalım efem
Yörük de yaylasına

Ana ağlar yar ağlar
Ağlar durur,yiğit başında…
Kalkalım da haydi efem

Efemin geçtiği dağlar çiçek açmış
Namertler pusuya yatmış
Dayan yiğit efem
Yayla da seni bekler
Zeybekler pusatı çatmış

Söz: Hakan Akmaz (1.kıta ve nakarat)
2. kıta ve Müzik : Hüseyin Turan
Bağlama, Yaylı Tanbur: Sezgin Yaman
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Akustik, Elektro Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Kemanlar: Erkan Özkan, Yusuf Dursun

4. Alıcı Kuş

Alıcı kuş baskın verdi
Döndü kuşlar
cevlandan
Boyun eğmeden hükmüne
Sildiler zulmü meydandan

Uçun kuşlar uçun uçun
Yollarınız serindir
Dönün kuşlar dönün dönün
Meydan yeri erindir

Zalim kurmuş kanlı pusu
Esen rüzgar usanır
Göçüp gider can kokusu
Ölüm bile utanır

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Mey, Duduk: Erdi Arslan
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Klasik Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak

5. Leyla’ya Saydım Yar Seni

Bir ah çektim bade içtim
Aşılmamış çöller geçtim
Karaları aktan seçtim
Leyla’ya saydım yar seni

Düşüme girdin ay gibi
Ayazım kovdun yel gibi
Ateşim yaktın kor gibi
Leyla’ya saydım yar seni

Bulut oldu dumanların
Yanar oldu külhanların
Şu Gönül’e dermanların
Leyla’ya saydım yar seni

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Cümbüş, Ud: Sezgin Yaman
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Klasik Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Keman: Erkan Özkan

6. Hoppa Didayda

Hoppa didayda
Karşıdan gel göreyim
Tozluk bağın öreyim
Sınanmamış güzelsin
Nasıl meyil vereyim

Hoppa hoppa didayda
Sevdim seni bu ayda
Demedim mi kız sana
Zor olur bize bu Sevda

Karşıdan gördüm seni
Gülünen ördüm seni
Ellerden sakınırken
Feleğe verdim seni

Evleri görünüyor
Görünüp yeriniyor
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır veriyor

Söz: Anonim (Kaynak kişi; Fadime Coşkun)
Müzik: Hüseyin Turan
Kemençe Bağlama: Sezgin Yaman
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Akustik, Elektro Gitar: Sinan Güngör
Akordion: Rustam Mahmudov
Bas Gitar: Bülent Bayrak

7. Hakkın Kandili

Hakkın kandilinde gizli sır idim
Anamın beline indirdin beni
Ak mürekkep idim kızıl kan ettin
Türlü irenklere yandırdın beni

Anamın karnında ben neler gördüm
Yedi derya geçtim ummana daldım
Dokuz aylık yoldan sefere geldim
Bir kapısız hana indirdin beni

Beş yaşında akıl geldi başıma
On yaşında gider oldum işime
Varıp da değince on beş yaşıma
Bir kuru sevdaya yeldirdin beni

On beş yaşadım yirmiye yol oldu
Otuzunda çevre yanım göl oldu
Kırk yaşadım hayrım şerrim bell’oldu
Hayrımı şerrimi bildirdin beni

Ellisinde yaşım yarısın geçti
Altmışımda yolum yokuşa düştü
Yetmişinde biraz tebdilim şaştı
Mertebe mertebe indirdin beni

Sekseninde beratçığım yazıldı
Doksanında kan damarım üzüldü
Yüz yaşında azalarım çözüldü
Bir sabi masuma döndürdün beni

Karac’oğlan der ki yaktın yandırdın
Ecel şerbetini verdin kandırdın
Emreyledin Azrail’i gönderdin
Hiç de doğmamışa döndürdün beni

Söz: Karacaoğlan
Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Akustik, Elektro Gitar, Bas Bağlama: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak

8. Özüm Doğru

Aşk ile yoğrulup sevdaya düştüm
Dert ile doğrulup deryaya düştüm
Doğruluktan yana bir yare düştüm
Özüm doğru,sözüm doğru, yar doğru

Gülümün dikeni gönlümü deşti
Sevdam çiçeklendi dosta ulaştı
Sürdüğüm devranın her demi hoştu
Günüm doğru,ayım doğru,yol doğru

İkilikten çıkıp birliği gördüm
Seyransız nazarsız etrafı gördüm
Gönül’üm mekansız yarimi gördüm
Dostum doğru,gönlüm doğru,ten doğru

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Klasik Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Viola, Keman: Serdar Baba

9. Felek

Sabahtan uğradım turnaya kaza
Güle bülbül konmuş eder Avaza
Aman Mevla’m aman kasdetme bize
Ayırma bülbülü gülünden felek

Ben de şu dünyada konup göçmedim
Dost elinden dolu bade içmedim
Kusurum bilmedim hata işledim
Kusur benim değil dilimden felek

Karac’oğlan der ki Haktan bu nazar
Biçildi kefenin kazıldı mezar
Eller yarin almış şad olup gezer
Hemen kara yazın baba mı felek

Söz: Karacaoğlan
Müzik: Hüseyin Turan
Ud: Sezgin Yaman
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Akustik, Elektro Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Keman: Erkan Özkan

10. Yürür Kavga

Yürür Bela
Yürür bela yürür kavga
Ondan öte deli gönlüm
Şerefi var ihsanı var
Dönekliği bilmez gönlüm

Kaç eder ki cism-ü hali
Yere düşer kıvl-ü kâli
Devri döner budur hali
Soysuzluğu bilmez gönlüm

Sevgi açar Gönül dinler
Günü vardır devran bekler
İnsanlığa fayda güder
El eteği öpmez gönlüm

Gönlüm deli gönlüm
Hal bilmeze veli gönlüm

Kıvlü kal: Dedikodu

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Bağlama: Kutsal Evcimen
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Flüt: Erdi Arslan
Akustik, Elektro Gitar: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak

Künye ve Müzisyenler

Söz, Müzik: Hüseyin Turan
Kayıt, Mix, Mastering: Sinan Güngör
Düzenleme: Sinan Güngör
Bas Gitar: Bülent Bayrak
Klasik Gitar, Akustik, Elektro Gitar: Sinan Güngör
Bağlama: Kutsal Evcimen, Sezgin Yaman
Kemane, Yalı Tanbu, Cümbüş, Ud: Sezgin Yaman
Keman: Erkan Özkan, Yusuf Dursun
Kemençe Bağlama: Sezgin Yaman

Bas Bağlama: Sinan Güngör
Piyano, Akordion: Rustam Mahmudov
Perküsyon: Şakir Ozan Uygan
Flüt: Erdi Arslan
Viola, Keman: Serdar Baba
Kopuz: Zeynel Demir
Mey, Duduk: Erdi Arslan
Yapım & Dağıtım: Doğaç Müzik

Diğer Albümleri